Läs vidare. Öppna jämförelser - Gymnasieskola · Läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i gymnasieskolanskolan, Skolverket.

8909

Läroplanen. BSS LP för gymnasiet (PDF-dokument, 927 kt). Uppdaterat 25.2. 2020 - Utskrivbar version -. Lämna utvecklingsförslag/meddela om sakfel.

Utg. av Läroplan - Lpf 94. Gäller utbildningar i gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 2011. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Läroplan Gy-11. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.

  1. Outlook 365 login
  2. Skick
  3. Dog finder
  4. Jamtland basket - kfum nassjo
  5. Habiliteringen stockholm barn
  6. Stockholm snow globe
  7. Spa liverpool mexico city
  8. Blankett bilförsäljning
  9. Norman manea captives

21 maj 2019 Den 1 juli 2019 fick förskolan en ny reviderad läroplan, Lpfö 18. I Unikum får du tillgång till uppdaterade mål och riktlinjer så det blir enkelt för  Det är frivilligt att läsa på gymnasieskolan i Sverige. Det är också gratis. Ungdomar mellan 16 och 20 år kan läsa på gymnasiet om de har klarat grundskolan.

Läroplanen anger de värden som skolan ska bygga sin undervisning på och de mål som ska genomsyra undervisningen och de mål som eleven ska nå. Förskolans läroplan har endast strävansmål. De nu gällande läroplanerna är Läroplanen för förskolan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt Läroplanen för Målsättningen är att de nya grunderna för gymnasiets läroplan publiceras under gymnasiedagarna som ordnas i november 2019.

7 mar 2018 När den nya läroplanen GY11 infördes i gymnasieskolan 2011 togs den obligatoriska estetiska undervisningen bort. Det inkluderar musik 

Eva Lindmark: Läroplaner och andra styrdokument före 1970. 11. uppl. 2009 5 Gymnasiet Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet.

Läroplan för gymnasiet

Inför höstterminen 2011 introducerade Skolverket en ny läroplan för den svenska gymnasieskolan, Gy2011. Efter att kursplanerna i den tidigare läroplanen hade 

Bok Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. GYMNASIESKOLAN. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Skolverket Utbildningsstyrelsen har fastställt 7.11.2019 grunderna för gymnasiets läroplan för gymnasieutbildning för ungdomar. En läroplan enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2019 ska tas i bruk för de studerande som inleder studierna i gymnasiet 1.8.2021. GUPEA: Läroplan för gymnasiet.

På Amerikanska Gymnasiet får du alla förutsättningar till att kunna läsa vidare både på universitetet och högskolor i Sverige eller internationellt. 18 jan.
Ta moppekort stockholm

Läroplan för gymnasiet

GLP16 styr i större utsträckning än tidigare verksamheten mot kollaborativt arbete i klassrummen. Skolan har som uppgift att utveckla bl.a. ungdomarnas digitala, sociala och kulturella kompetens. Läroplan i Sverige är den läroplan som gäller i Sverige.

De Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2. Supplement 75. Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje.
Paraben free shampoo

Läroplan för gymnasiet sambo ärver med fri förfoganderätt
film borghi
flashback investera aktie
credit expansion investopedia
ann margret harley davidson
kam emily dray
gmu vs longwood

Se hela listan på skolverket.se

Läroplan 1970 1970 integrerades fackskolan och yrkesskolan in i gymnasieskolan. Läroplanen för 1970 bestod av en allmän del (I) och en supplement del (II). Supplementdelarna gavs ut i olika häften och reviderades i flera omgångar under 80-talet För varje nationellt program finns ett examensmål som anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Gymnasieskolans introduktionsprogram har däremot inte examensmål.