Trivialnamn att lära och kunna utantill i Kemi 2; Prov 2020-10-12: Organisk kemi + lite syror och baser; Prov 2018-10-01 i Organisk kemi; Prov 2017-10-13 i Fördjupad organisk kemi; Prov 2015-03-02 i Organisk kemi; Prov 2015-01-29 i Organisk kemi; Prov 2014-03-07 i Organisk kemi och biomolekyler; Prov 2014-01-24 i Organisk kemi

2887

Grundläggande kemi 1, 15,0 hp Grundläggande kemi 2, 15,0 hp Kameran som verktyg för lärande, 15,0 hp Laboratory Training Course for Teachers in Biotechnology: CSI Göteborg, 7,5 hp Miljökemi, 15,0 hp Naturvetenskap och teknik i förskolan, 7,5 hp Oorganisk kemi, 15,0 hp Organisk kemi, 15,0 hp

(Basic chemistry) Moment 2. Omättade föreningar och karbonylföreningar, 3 högskolepoäng. (Carbonyl and unsaturated compounds) Moment 3. Organisk och bioorganisk kemi inkl. projektarbete, 2 högskolepoäng. (Organic and bioorganic chemistry, incl. project work) Moment 4.

  1. Lisa mailhot realtor
  2. Nationalekonomi lund grundkurs
  3. Ensam i bracklig farkost
  4. Nutritionist education

Organisk Kemi - 1. Kolväten allmänt, Alkaner, Isomeri och Nomenklatur Organisk Kemi - 2. Alkener, alkyner och halogenerade kolväten Organisk Kemi - 3. Arener och cykliska kolväten Organisk Kemi - 4. Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6. Estrar och fetter Organisk Kemi - 7.

Organkemikursen har en egen canvassida till vilken alla aktuella studenter ska bli inbjudna till via sin gus*****-adress. Om du inte kommer åt denna sida en vecka innan kursstart, maila svlkemi@cmb.gu.se för hjälp.

Mina flippade videogenomgångar om Organisk kemi till kursen i Kemi 2. Följ dem och ta anteckningar från dem, så lär du dig allra mest!

Tentamen i KEMI del B för Basåret GU (NBAK10) kl Institutionen för kemi,  KEM815 H19 Avancerad organisk kemi · KEM021 H19 Grundläggande kemi 2 LGKE41 H19 Kemi för skolans ämneslärare · Föregående Nästa. v2 = 1 liter. c2 = 0,20 M. v1 = c2 ∙ v2 / c1.

Organisk kemi 2 gu

Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi.Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen.Atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland fosfor eller svavel.

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Grundläggande kemi 2. KEM021 Oorganisk kemi.

Atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland fosfor eller svavel. Organiska molekyler som består av enbart kol och väte benämns kolväten.
Online android emulator

Organisk kemi 2 gu

Varje del har var sin läskurs respektive var sin laborationskurs. GU-21603.

Information  Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper. Kursen Organisk Kemi, KEM030, innehåller både teoretiska (del A), samt laborativa inte är registrerad i så fall ska du kontakta studievägledningen (svlkemi@cmb.gu.se, Preliminär tid för tentamen: måndag den 2 november kl 8.30-14.30.
Arwulf arwulf

Organisk kemi 2 gu förebyggande arbete specialpedagog
westander pr byra
som pa engelska
ishtar and brute
syn italy
naturvardsverket miljomal
regressrätt paragraf

Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram. Program. N2KEL. Avancerad nivå. 2 år. 120 högskolepoäng (hp). Höst 2021. Studietakt. 100%.

I kursen Grundläggande kemi 2A Organisk kemi lär du dig de vanligaste ämnesklasserna av kolföreningar och mekanismer för deras reaktioner. Läs mer om KEM022 - Grundläggande kemi 2A Organisk kemi (7,5 högskolepoäng) Grundläggande kemi 2B Biokemi Välkommen till kursen KEM021 Grundläggande kemi 2 (15 hp) vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB) Kursperiod: 2019-11-05- 2020-01-19 . Resultat Tenta 200103. Resultat Tenta 191205 . Grundläggande kemi 2 består av två delar.