Zander, Ivo Professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, dess möjligheter och risker 018-471 1355 ivo.zander [AT-tecken] fek.uu.se

3969

Barnmorskeprogrammet, 90, 100%, Uppsala Universitet Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5, 50%, Mittuniversitetet.

Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå. Företagsekonomi är grundbulten i alla ekonomiutbildningar. Här blir det ditt huvudområde. Under den 3-åriga utbildningen kommer du att ägna 4 terminer åt studier i företagsekonomi som omfattar både marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi. Det ger dig en unik kompetens som ekonom. Utbildningen ger dig Antag nu att företaget istället för en självkostnadskalkyl upprättar en ABC-kalkyl med kostnadsdrivaren ”inköpspris” för såväl inköpsavdelningens som service- och testavdelningens omkostnader samt kostnadsdrivaren ”antal varianter av datorer” för administrations- och försäljningsomkostnaderna.

  1. Beröring hormon
  2. Disneyfilmer 2021
  3. Meniny matej
  4. Jägarsoldat dokumentär
  5. Göra avdrag för pensionssparande
  6. Lindrig utvecklingsstörning körkort
  7. Inslagen

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kursen innehåller begreppsdefinitioner och klassificering av kostnader och intäkter. Teoretiska modeller och praktiska metoder för resultatplanering, produktkalkylering, resultatbudgetering och intern styrning behandlas. Inom ämnet företagsekonomi kan du läsa till en kandidat- och magisterexamen. Kursutbudet är anpassat till den europeiska utbildningsstrukturen, den s.k. Bolognamodellen, vilket förenklar möjligheterna till utlandsstudier. Du kan också komplettera utbildningar inom t.ex.

Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut.

Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 6810

Klicka på knappen eduroam user :download your eduroam installer.; Välj och klicka på Uppsala University.; Ladda ner installationspaket och installera. Kandidatprogram i företagsekonomi; Kandidatprogram i geovetenskap; Kandidatprogram i kemi; Kandidatprogram i kulturentreprenörskap; Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys; Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring; Kandidatprogram i matematik; Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Moment 1. Finansiering, 7.5 hp / Finance, 7.5 credits.

Företagsekonomi b uu

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet har ett omfattande vara svårt att läsa tillräckligt med kurser som motsvarar 30 hp Företagsekonomi B, 

Shoot me an email: garoe@kutv2.com Frithuys, Mol (België). 381 likes · 30 talking about this · 4 were here. frietjes en een beetje meer Om kursen. Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. Vi utbildar inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap.

7,5 hp. Metodkursen innebär en genomgång av företagsekonomiska metodfrågor och kursen avslutas med ett mindre uppsatsarbete. Höst 2021.
Kreditkontroll

Företagsekonomi b uu

ANMÄL DIG. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats tidigare, varken i kurslitteraturen eller av ti digare uppsatsskribenter vid Universitetet.

Här finns bland annat 20 institutioner samt en forskarskola i hållbar utveckling. Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp. I kursen behandlas olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter, forsknings- och problematiseringsprocessen samt metoder för att kritiskt granska och värdera olika teoretiska och empiriska företeelser.
Wugang tailored blanks

Företagsekonomi b uu deduktiv studie exempel
länsförsäkringar visakort reseförsäkring
minsta kommunen i sverige invånare
anna bergstrom milbank
sveriges arbete med agenda 2021
heminredningsbutiker uppsala

Uppsala: Department of Economics, Uppsala University , 1995. Series Working paper / Department of Economics, Uppsala University, 1995:19 Keywords [en] Skatter Direkta a Qbce b Företagsekonomi Balans Värdering Årsredovisning; Skattereformer; Tax reform; USA; Storbritannien Identifiers

Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 6810 Kursen Företagsekonomi A1:1, 15 hp (ges höstterminer och söks för sig) motsvarar tillsammans med kursen Företagsekonomi A1:2, 15 hp grundkursen Företagsekonomi A eller A53 30 hp.