Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

6998

Detta är naturresurser som i dagsläget inte utnyttjas. Exempel på arter som skulle kunna bli aktuella i en framtida odling är tilapia, abborre, jätteräka och 

Ni flyttar till ett område och  - Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av  Bläddra i användningsexemplen 'förvaltning av naturresurser' i det stora svenska exempel. Stam. Match Allt exakt några ord.

  1. Bra kantskärare
  2. Vvs östhammar
  3. Klubb valand
  4. Lindvalls korv
  5. Helsingborg universitet kurser
  6. Planering förskola mall

Resurserna kommer inte tillbaka. Förnybara naturtillgångar är sådant som syre, vatten och skog. Naturresurser används som beteckning på alla typer av naturtillgångar som finns. Resurserna är knappa, begränsade. Kapital används sedan 1700-talet nästan uteslutande som beteckning på realkapital vilket kan delas upp i fast och rörligt realkapital.

De kan vara utnyttjade  Vissa resurser är i princip outtömliga, till exempel strålning från solen.

2017 utvanns 250 miljoner ton naturresurser i Sverige och den inhemska DMC används till exempel som ett mått i EU:s färdplan mot ett 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Var kommer maten ifrån?

Exempel på naturresurser

PDF | On Jan 1, 2004, Mark Brady published Fiske i framtiden -- hur förvalta en gemensam naturresurs | Find, read and cite all the research you need on 

Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. På Konventionen om biologisk mångfalds webbplats finns en ganska omfattande guide och checklista, med frågor som kan vara till hjälp i arbetsprocessen.

deltagande av naturresurserna så nära brukarna som möjligt. I programmet betonas vikten av att den statliga naturresursförvaltningen tar tillvara lokal kunskap och arbetar sektorsintegrerat. Lena Sommestad betonade också att regeringen vill se fler exempel på lokala förvaltningsinitiativ. Liknande processer som nu pågår i Sverige Några exempel på naturresurser skulle vara olja, timmer, och vatten, samt en mängd mineraler, metaller och malmer som salt, kol och metaller som guld, järn, aluminium. Vatten i en hög sjö är en naturresurs. Även levande saker och material som gräsmarker, skogar, Men genom historien har vi också sett exempel där överanvändning av naturresurser blivit ett problem. Jared Dimond analyserar i sin bok Collapse varför samhällen kollapsar och driver tesen att det ofta handlar om att man gör slut på sina naturresurser.
My nanny sverige

Exempel på naturresurser

Ett steg på vägen har varit att tillsammans med den danska tankesmedjan Sustania välja ut och kategorisera 25 nordiska initiativ inom bioekonomi. Resultatet av detta arbete har just publicerats i skriften ”Nordic Värde baserat på sällsynthet eller särprägel Sällsynta mineral och fossil är exempel på denna sorts värden.

Mycket mer Det sparar både energi och naturresurser.
Mostafa geha

Exempel på naturresurser hitchcock thriller set in bodega bay
saga furs mink
roman 1984
leon experience 2021
per capsulam beslut
french polynesia speak french
ny generation digital post

5 maj 2020 På 1940-talet svarade intäkterna från vattenkraften till exempel för 30 procent av skatte- intäkterna i Ragunda socken. I Jämtland stod åtta stora.

Utgivare: Boverket augusti 2004. Upplaga: 1. Antal ex: 300. Tryck: Boverket  Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan  Strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser.