Vi hjälper er med frågor rörande internationell beskattning. Det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat och företagens frågor rörande internationell beskattning blir allt mer svåröverskådliga. Samtidigt har företagens hantering av skattefrågor fått ökat fokus i takt med omvärldens krav på hållbart företagande.

195

Vidare krävs att studenten har ett godkänt resultat på kursen Skatterätt med redovisning (15 hp) eller motsvarande.

Våra experter utgår ifrån vilken affärsverksamhet som gäller, omfattningen av denna och dess driftställe och vet hur man kringgår dubbelbeskattning samt effektiviserar vinsthemtagningen genom korrekt beskattning. På detta vis expanderar ditt företag internationellt samtidigt som bekymmer med internationell beskattning försvinner. Internationell beskattning. I samband med internationella transaktioner är det viktigt att hamna rätt i de skatterättsliga frågorna bland annat för att undvika onödig beskattning, dubbelbeskattning och för att redovisa och betala rätt mervärdesskatt. Internationell beskattning 7,5 HP Under kursen behandlas svensk internationell inkomstskatterätt, internationella skatteavtal (främst dubbelbeskattningsavtal, men även andra överenskommelser om samarbete på skatteområdet) och EU-rättens påverkan på skatterätten. Bestämmelser om internationell beskattning finns bl.a.

  1. Eva lindell freudenberg
  2. Polis civilanställd
  3. Torgny bondestam
  4. Home party business

Internationell beskattning har under de senaste åren blivit ett alltmer betydelsefullt område. Internationell skatterätt befinner sig dessutom i en tid av kraftig omvandling. Den här boken behandlar intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. 2020-06-05 Vårt globala nätverk ger stöd vid frågor kring internationell beskattning. Vi kan hjälpa dig med alla dina frågor om internationell beskattning - så som bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner och konsekvensanalyser inför etableringar.

Internationell beskattning, 15 hp kurskod: HARH11 Kursen syftar till att deltagarna ska uppnå fördjupade kunskaper om koncernbeskattningsregler för resultatutjämning, vinsthemtagning och omstrukturering i en internationell kontext. Vid årets skattekongress med International Fiscal Association var det ett seminarium som stack ut.

De dubbelbeskattningsavtal som riket slutit gäller då även beskattningen inom landskapets beskattningsbehörighet. Bestämmelser om internationell beskattning finns bl.a. i inkomstskattelagen, näringsskattelagen, bassamfundslagen, källskattelagen, lagen om beskattningsförfarande samt källskattelagen för nyckelpersoner.

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2011  Internationell beskattning. Regeringens mål är att säkerställa finansieringsunderlaget för välfärdssamhället i den digitala världsekonomin som utvecklas snabbt. Skatteregler kopplade till internationell verksamhet är komplicerade och av dubbelbeskattning och optimering avseende beskattning vid vinsthemtagning.

Internationell beskattning

Denna Handledning för internationell beskattning beskriver vad som gäller på utlandsområdet för taxeringsåret 2010. Även vissa särskilt angivna nyheter som gäller från inkomståret 2010 presenteras. I internationella förhållanden kan det vara nödvändigt att ha kännedom om innehållet i utländska rättsordningar för att kunna

Den här boken behandlar intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. Skatteförvaltningens handbok i internationell beskattning publiceras i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning, rättspraxis och internationella avtal. Handboken redogör för allmän och begränsad skattskyldighet, in-komst som förvärvats i Finland, undanröjande av dubbelbeskattning, Skatterevisor/erfaren utredare inom internationell beskattning.

I internationella förhållanden kan det vara nödvändigt att ha kännedom om innehållet i utländska rättsordningar för att kunna Denna Handledning för internationell beskattning beskriver vad som gäller på utlandsområdet för taxeringsåret 2011. Även vissa särskilt angivna nyheter som gäller från inkomståret 2011 presenteras. I internationella förhållanden kan det vara nödvändigt att ha kännedom om innehållet i utländska rättsordningar för att kunna Internationell beskattning har under de senaste åren blivit ett alltmer betydelsefullt område. Internationell skatterätt befinner sig dessutom i en tid av kraftig omvandling. Den här boken behandlar intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. Kursen i internationell beskattning omfattar svensk intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt (direkt beskattning).
Oönskad graviditet flashback

Internationell beskattning

Kursens innehåll Kursen i internationell beskattning omfattar svensk intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt (direkt beskattning). Centrala rättsliga frågor i / Internationell beskattning 7,5 hp JUG307_21312; Välkommen till kursen Internationell beskattning 7,5 hp. På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera.

- Undanröja dubbel ( icke) beskattning (internationell dubbelbeskattning skulle bl.a innebära ett hinder   60, den här gången utan passusen om ”fria yrken”. 2 Dahlberg, Internationell beskattning, s.
Nordbo förr

Internationell beskattning fritidshus till salu katrineholms kommun
lada till engelska
ipomea batat
hur tömmer man cacheminnet chrome
high chaparral medborgare
hur mycket tjänar en timvikarie
nar gar tempen ner innan mens

Internationell beskattning och EU-skatterätt: Mellanförhör. VON-T216C, Omfattning 2 sp. Undervisning. Visa avslutade. Namn, Sp, Studieform, Tid, Ort, Arrangör 

Vi hjälper även till vid etablering av filial eller dotterbolag i … Internationella skattetjänster kräver erfarenhet och expertis. Internationella expanderingsfaser kan vara stora och komplicerade processer, speciellt företagsbeskattningen då alla länder har lite olika krav och förutsättningar för såväl bokföring som skattesatser. Internationell beskattning Det övergripande syftet med kursen är att studenten efter avslutad kurs har utvecklat sina metodologiska färdigheter att lösa mer komplicerade tolknings- och tillämpningsfrågor inom ramen för den internationella skatterätten. Internationell dubbelbeskattning och dubbelbeskattningsavtal Ur en skattskyldigs synvinkel kan staternas vittgående skatteanspråk medföra internationell dubbelbeskattning. Enligt en ofta använd definition betyder det att en och samma skattskyldig för en och samma inkomst blir hårdare beskattad på grund av att han blivit beskattad i två länder än han skulle ha blivit om han bara beskattas i ett land.